Ποιοι είμαστε

Εκτέλεση Σύνθετων Έργων στους τομείς της Ενέργειας, της Βιομηχανίας και των Μεταφορών.

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, η εταιρεία έχει εκτελέσει πολυάριθμα έργα, κυρίως στους τομείς των ηλεκτρο-μηχανολογικών κατασκευών και ιδίως έργα Ορυχείων και Ηλεκτροπαραγωγικών Μονάδων της ΔΕΗ, έργα διυλιστηρίων, έργα Φυσικού Αερίου, καθώς και έργα για το Μετρό Αθηνών.
Εταιρικό προφίλ

Τομείς Εξειδίκευσης

Ενέργεια

Έργα Ηλεκτροπαραγωγής,

Βιομηχανία

Σύνθετα Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα.

Υποδομές

Έργα αεροδρομίων, Σιδηροδρομικά, Αθλητικά.

Μεταφορές

Έργα Σιδηροδρομικά και Μετρό.

Projects

Από το 1979

Οι νέες τεχνολογίες και η τεχνογνωσία, απόρροια των συνεργασιών με τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες, βοηθάει στην επίτευξη των στόχων μας και στην ικανοποίηση των πελατών μας.

ASPATE_Presentation_06-1_Page5_Image8
ASPATE_Presentation_06-1_Page5_Image4
ASPATE_Presentation_06-1_Page5_Image11
ASPATE_Presentation_06-1_Page5_Image2