Αρχική

Οι νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσία, οι συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες διεθνώς, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μας και στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Eνδεικτικά έργα

Η ΑΣΠΑΤΕ

αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της ΑΣΠΑΤΕ-ΤΕΚΤΩΝ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1979 από τον κύριο Κωνσταντίνο Ασλανίδη και δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών.

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, η εταιρεία έχει εκτελέσει πολυάριθμα έργα, κυρίως στους τομείς των ηλεκτρο-μηχανολογικών κατασκευών και ιδίως έργα Ορυχείων και Ηλεκτροπαραγωγικών Μονάδων της ΔΕΗ, έργα διυλιστηρίων, έργα Φυσικού Αερίου, καθώς και έργα για το Μετρό Αθηνών.

aspate - Open Cast Mining Projects 4

Έργα Ορυχείων

Έργα που αφορούν κυρίως σε Τ/Δ και ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση εξοπλισμού σε Ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ.

default

Έργα Ηλεκτροπαραγωγικών Μονάδων

Υλοποίηση έργων σε ηλεκτροπαραγωγικές Μονάδες σε όλη την Ελλάδα.

30_l

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Διάφορα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα που έχει εκτελέσει η εταιρεία κυρίως για την ΔΕΗ.

Refinery Project 7

Έργα Διυλιστηρίων

Εκτελεσθέντα έργα στα μεγαλύτερα Διυλιστήρια της χώρας.

Gas Project 1

Έργα Φυσικού Αερίου

Ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση σταθμών Αερίου.

Refinery Project 2

Διάφορα Έργα

Ποικιλία έργων σε διάφορους άλλους τομείς των κατασκευών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο