Φυσικού αερίου

2014
Ανέγερση Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Ισχύος, ασθενή ρεύματα και σύστημα Ελέγχου) στο Σταθμό της ΔΕΣΦΑ στη Μεγαλόπολη.

ΔΕΣΦΑ- ΤΕΡΝΑ

1998
Σταθμοί διανομής Φυσικού Αερίου

ΔΕΠΑ

1995
Πλήρης ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση του μετρητικού σταθμού αερίου στο Στρυμονοχώρι

PENSPEN (ΔΕΠΑ)

1992
Μηχανολογική ανέγερση αγωγών φυσικού αερίου

MACHINOIMPORT (ΔΕΠΑ)