Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί

2022
Πρόσθετες εργασίες - Υπηρεσίες commissioning για το έργο: Πλήρης ανέγερση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στη μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 860MW στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας- IPP-II

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ/ ΜΕΤΚΑ

2022
Πλήρης Ανέγερση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων και Υπερυψηλής Τάσης 400 KV) και οργάνων μετρήσεων και Αυτοματισμού στο έργο “Κατασκευή και θέση σε λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (CCGT Power Plant) 860 MW στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας” IPP-IΙ. Περίοδος εκτέλεσης 2021-22

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ/ ΜΕΤΚΑ

2016
Πλήρης Ανέγερση Ηλεκτρολογικών -Αναβάθμιση λεβήτων μονάδων Ι & ΙΙ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για μείωση των εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ/ ΜΕΤΚΑ

2013
Αποκατάσταση μετά από πυρκαγιά κατεστραμμένων καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στον ΑΗΣ Μελίτης.

PPC

2011
Πλήρης Ανέγερση Αεριοστροβίλου και του Συστήματος Λίπανσης του Συρμού στον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου Επί Ενός Άξονα, Εγκατεστημένης Ισχύος 436,6MW, στις Εγκαταστάσεις της KORINTHOS POWER στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

KORINTHOS POWER / METKA

2010
Πλήρης Ανέγερση Βοηθητικού Λέβητα και Αερόψυκτων Εναλλακτών στον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου Επί Ενός Άξονα, Εγκατεστημένης Ισχύος 436,6MW, στις Εγκαταστάσεις της KORINTHOS POWER στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

KORINTHOS POWER / METKA

1999
Σχεδίαση και εγκατάσταση συστήματος μέτρησης και υπολογισμού στον ΑΗΣ Αμυνατίου

PROMETHEUS GAS

1999
Ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση εξοπλισμού κτιρίου μηχανής στον ΑΗΣ Μελιτης

1998
Ανέγερση σωληνώσεων και οργάνων στον ΑΗΣ Λαυριου

P.P.C.

1998
Συντήρηση και καθαρισμος σε ΑΗΣ της ΔΕΗ (5ετές συμβόλαιο)

P.P.C.

1998
Ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση εξοπλισμού στην Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου του ΑΗΣ Λαυρίου

P.P.C

1998
Ηλεκτρολογική ανέγερση Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στον ΑΗΣ ΔΕΗ Λαύριο.

ALSTHOM / METKA

1996
Ανέγερση ηλεκτρολογικού και I&C εξοπλισμού στην Μονάδα V Αγίου Δημητρίου ANSALDO

(P.P.C.)

1995
Εκσυγχρονισμός της μονάδας 9 του TPS Κερατσινίου για όλα τα ηλεκτρολογικά συστήματα και τα όργανα και αποσυναρμολόγηση περιλαμβανομένου και του Σταθμού μείωσης πίεσης

TECHNOPROMEXPORT (ΔΕΗ)

1995
Ετήσια Συντήρηση- Καθαρισμός του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου

ΔΕΗ

1995
Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και αυτοματισμού υδροηλεκτρικού σταθμού ΥΗΣ - Θησαυρού

CEGELEC (ΔΕΗ)

1994
Αντικατάσταση του L/P Προθερμαντήρα στην μονάδα II του ΑΗΣ Καρδιάς

ΔΕΗ

1994
Ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση σταθμού φόρτωσης καυσίμων βυτιοφόρων οχημάτων στην ΕΚΟ Θεσσαλονίκης- Consortium με CEGELEC

ASPATE SA – CEGELEC (EKO Thessaloniki)

1993
Ανέγερση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού- Σχεδίαση και Ανακαίνιση του Κύριου Μετασχηματιστή ισχύος στο CPD Λαυρίου

BABCOCK (ΔΕΗ)

1993
Εργασίες τροποποιήσεων του Ατμοστροβίλου, των Θερμικών Εναλλακτών και των σωληνώσεων για το σύστημα Τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαίδδα

A.B.B. (ΔΕΗ)

1993
Σχεδίαση, κατασκευή και commissioning του Νέου Σταθμού Φόρτωση Βυτιοφόρων, περιλμβανόμενης της ανακαίνισης και των εργασιών Πολιτκού Μηχανικού και Ηλεκτρομηχανολογικών

ΑΣΠΑΤΕ ΑΕ – CEGELEC (EKO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

1992
Μηχανολογική ανέγερση Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στα Χανιά (Αεριοστρόβιλος- Φάση Α')

A.B.B. – BIOKAT (ΔΕΗ)

1992
Μηχανολογική ανέγερση Ατμοστροβίλου στα Χανιά

BARCOCK (ΔΕΗ)

1991
Εγκατάσταση συστήματο ς καθαρισμού Συμπυκνωτή στις μονάδες I και II στην Μεγαλόπολη

KOLLER (ΔΕΗ)

1991
Κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικών καλυμάτων ταινιομεταφορέων, Μεγαλόπολη

ΔΕΗ

1989
Ανέγερση γεννητριών και σχετικού εξοπλισμού στη Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας από Ντηζελ στην Ρόδο, δύο (2) μονάδςς 12 MW κάθε μια A.B.B.

(ΔΕΗ)

1988
Ανέγερση γεννητριών και σχετικού εξοπλισμού στη Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας από Ντηζελ στα Λινοπεράματα- Ηράκλειο, δύο (2) μονάδςς 12 MW κάθε μια

A.B.B.

1986
Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και ανέγερση μετασχηματιστή Step-up 360 MVA στην μονάδα IV στον ΑΗΣ Καρδιάς

CGE ALSTHOM (ΔΕΗ)

1986
Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Συμπυκνωτή στις μονάδες III και IV στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

MANNESMAN (ΔΕΗ)

1986
Μερικό commissioning ΑΗΣ Αμυνταίου

ALSTHOM – ATLANTIQUE (ΔΕΗ)

1986
Αποξήλωση, μεταφορά, εγκ/ση Μ/Σ ισχύος 360MVA μονάδας IV ΑΗΣ Καρδιάς

ALSTHOM – ATLANTIQUE (P.P.C.)

1986
Ηλεκτρολογική ανέγερση οχήματος φόρτωσης Νοτίου Πεδίου

METKA (ΔΕΗ)

1986
Ανέγερση ηλεκτρολογικών αποθετών ορυχείων Αμυνταίου

METKA (ΔΕΗ)

1984
Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τους ηλεκτροστατικούς κατακρημνιστήρες και το σύστημα μεταφοράς λιγνίτη στις μονάδες III-V Αγίου Δημητρίου

METKA (ΔΕΗ)

1984
Ανέγερση συστήματος τροφοδότησης Λιγνίτη (Crusher – Bunker) ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου μονάδων I/II/III/IV

ALSTHOM (ΔΕΗ)

1984
Εγκατάσταση φωτισμού στο κτίριο θραυστήρων στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

ALSTHOM (ΔΕΗ)

1983
Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στους ηλεκτροστατικούς κατακρημνηστήρες και τους διαχειριστές λιγνίτη, εγκατάσταση φωτισμού στις μονάδες I και II στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

METKA (ΔΕΗ)

1983
Εγκατάσταση φωτισμού στο κτίριο θραυστήρων που τροφοδοτούν τους ταινιόδρομους στον ΑΗΣ Αγλιου Δημητρίου

METKA (ΔΕΗ)

1983
Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο κτίριο θραυστήρων στον ΑΗΣ Αγίου Δηητρίου (4 x 300 MW)

ALSTHOM (ΔΕΗ)

1979
Εγκατάσταση διακοπτών 6KV, πινάκων 380 V, γειώσεων, σχαρών, φωτισμού και τηλεπικοινωνιών στος μονάδες III-IV στον ΑΗΣ Καρδιάς

BBC – TEXNOM (ΔΕΗ)