Υδροηλεκτρικοί σταθμοί

2023
Power Generation Plant on North Wall- DUBLIN- IRELAND

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

2023
Ανέγερση Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ονομαστικής ισχύος 50MW στη θέση «Μεγάλες Λάκκες» του Δήμου Μεγαλόπολης

A & G ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

2014
Εργασίες Commisioning ηλεκτρομηχανολογικών συστηματων στον ΥΗΣ Ιλαρίωνος και στον ΥΣ 150kV

ΔΕΗ- ΜΕΤΚΑ

2011
Πλήρης Ανέγερση Ηλεκτρολογικών Συστημάτων του Έργου: Ανέγερση, Γεννητριών, Μετασχηματιστών, Πινάκων Μέσης Τάσης, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού για του ΔΕΗ-ΥΗΣ Ιλαρίωνα (2×70 MW), ΜΥΗΣ Ιλαρίωνα και ΜΥΗΕ ΠΑΠΑΔΙΑΣ (4MW)

ΔΕΗ- ΜΕΤΚΑ- DELMA

1996
I & C Εγκατάσταση του ΥΗΣ Θησαυρού της ΔΕΗ

CEGELEC (ΔΕΗ)

1988
Ανέγερση, εκτέλεση δοκιμών και θέση σε λειτουργία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ΥΗΣ Πηγών Αωού, ισχύος 2x122 MVA

CGEE ALSTHOM (ΔΕΗ)

1987
Ανέγερση Ηλεκτρλογικού εξοπλισμού στον ΥΗΣ Γκιώνας (2×12 MW).

CGEE ALSTHOM (ΔΕΗ)