Υποδομής

2023
Μελέτη και κατασκευή ενός Κέντρου Δεδομένων- ηλεκτρικές υποδομές

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

2023
Ηλεκτρολογικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις στο data center ATHENS III- ηλεκτρικές υποδομές

SYSCOM

2023
Εργασίες σχαρών, καλωδιώσεων και στερέωσης συστημάτων ανάρτησης στο έργο COLOCATION ATH III στο Κορωπί- ηλεκτρικές υποδομές

SYSCOM

2022
Μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή με το κλειδί στο χέρι του ΚΥΤ GIS 400kV/150kV/30kV ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ- Υποδομές κτιρίων

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

2022
Ανέγερση ηλεκτρολογικών σχαρών και καλωδιώσεις στην επέκταση της ΠΑΚΟ ΑΕ στην Πελασγία.

JMK

2019
Ανέγερση Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στον Υφιστάμενο και Νέο τερματικό Σταθμό του Αεροδρομίου SKG ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

INTRAKAT

2020
Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε εργοστασίου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργειας από βιοαέριο στο Περνι, Καβαλα

SCHMACK BIOGAS

1999
Ηλεκτρολογικές εργασίες στο εργοστάασιο ΜΙΝΕΡΒΑ, φάσεις IV, IA, IA1, IIA, IIC & IID

ΜΙΝΕΡΒΑ

1999
Εξωτερικά δικτυα, περίφραξη περιμετρικής οδού, υποδομές εισόδου- εξόδου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

HOCHTIEF N.A.I.A.

1999
Ανέγερση κτιρίου Cargo

BIEX

1998
Εκσυγχρονισμός Μονάδας αγροπαραγωγής

AGROSOL

1995
Προμήθεια και εγκατάσταση προσωρινών σωληνώσεων αποχέτευσης και ζεστού νερού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

HOCHTIEF

1993
Εγκατάσταση εργοταξιακών υποδομών και εκσυγχρονισμός κτιρίου αποθήκευσης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

HOCHTIEF

1980
Φωτισμός κόμβου Κοζάνη- Αγιος Δημήτριος της Εθνικής Οδού

ALIAKMON S.A. (P.P.C.)

1979
Ανέγερση εργοταξιακών υποδομών, χώρων παραμονής προσωπικού και επικοινωνιων στις μονάδες III και IV Καρδιάς

CONSORTIUM (P.P.C.)