Υποσταθμοί

2023
Αποκατάσταση Υποσταθμών Βόλου

ΤΕΡΝΑ ΑΕ

2023
Πλήρης εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού εξοπλισμού του Υποσταθμού AdG

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

2022
Ανέγερση δυο πυλώνων 400 kV στο κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Διστόμου

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ/ ΜΕΤΚΑ

2019
Εγκατάσταση LV λειτουργείας στους Υποσταθμούς ΟΣΕ Ανθήλης και Περιβολιού

SIEMENS HELLAS S.A.

2014
Ανακαίνιση δυο υποσταθμών 150/25KV της ηλεκτροκίνησης στις περιοχές Αχαρνών και Σφίγγα (Θήβα)

ALSTOM TRANSPORT SA

2013
Πλήρης Ανέγερση των Ηλεκτρολογικών Συστημάτων και εργασίες Commissioning Ηλεκτρομηχανολογικου εξοπλισμου του Υποσταθμού 150kV ΔΕΗ-ΥΗΣ Ιλαρίωνα και ΜΥΗΣ Ιλαρίωνα

METKA

1997
Κατασκευή ενός υποσταθμού GIS 200KV στον ΑΗΣ Λαυρίου SIEMENS

(ΔΕΗ)