Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις

Πιστοποιήσεις

ISO 9001 : 2015
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2015
ISO 45001 : 2015
Βεβαίωση ΜΕΕΠ για συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων
Βεβαίωση ΜΕΕΠ για συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων