Εταιρεία

Προφίλ

Η ΑΣΠΑΤΕ Α.Τ.Ε.Ε. αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της ΑΣΠΑΤΕ-ΤΕΚΤΩΝ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1979 από τον κύριο Κωνσταντίνο Ασλανίδη και δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών.

Αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση και τη μακροχρόνια εμπειρία των ιδρυτικών μελών και των στελεχών της εταιρείας, στοχεύουμε στην ανέγερση κατασκευών στους τομείς της Ενέργειας, της Βιομηχανίας και των Μεταφορών με σκοπό τη βελτίωση της Απόδοσης και της Ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του προσωπικού, με μια σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική.

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, η εταιρεία έχει εκτελέσει πολυάριθμα έργα, κυρίως στους τομείς των ηλεκτρο-μηχανολογικών κατασκευών και ιδίως έργα Ορυχείων και Ηλεκτροπαραγωγικών Μονάδων της ΔΕΗ, έργα διυλιστηρίων, έργα Φυσικού Αερίου, καθώς και έργα για το Μετρό Αθηνών.

0
+
Έτη λειτουργίας
0
+
Έργα
0
+
Άτομα δυναμικό

Έχοντας συνειδητοποιήσει, τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και προδιαγραφών που το σύγχρονο πεδίο των κατασκευών απαιτεί, η εταιρεία μας συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς δραστηριότητάς της. Οι νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσία, ως αποτέλεσμα αυτών των συνεργασιών, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μας και στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Ιστορικό

Τομείς Εξειδίκευσης

Η ΑΣΠΑΤΕ εξειδικεύεται σε ηλεκτρο-μηχανολογικές κατασκευές, έργα Ορυχείων και Ηλεκτροπαραγωγικών Μονάδων, έργα διυλιστηρίων, έργα Φυσικού Αερίου, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Αναλυτικότερα:

  • Υδροηλεκτρικοί σταθμοί
  • Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί
  • Υποσταθμοί
  • Σιδηροδρομικά – Μετρό
  • Επεξεργασία απορριμμάτων
  • Φυσικού αερίου
  • Υποδομής
  • Ορυχείων
  • Διυλιστηρίων
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις
Ενέργεια

Ενέργεια

Βιομηχανία

Βιομηχανία

Υποδομές

Υποδομές

Μεταφορές

Μεταφορές

Σκοπός

Στοχεύουμε στην ανάπτυξη πρωτοπόρων εφαρμογών στον τομέα της Ενέργειας, της Βιομηχανίας και των Μεταφορών,  για την Βελτίωση της Απόδοσης και της Ασφάλειας εγκαταστάσεων και προσωπικού, στα πλαίσια μιας σύγχρονης περιβαλλοντικής πολιτικής.

Πελάτες

Έχοντας αντιληφθεί, τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και προδιαγραφών που το σύγχρονο τοπίο των κατασκευών επιτάσσει, η εταιρεία μας συνάπτει συνεργασίες με πρωτοπόρους Οίκους του Εξωτερικού και της Ελλάδας στους τομείς ενδιαφέροντος.

Οι νέες τεχνολογίες και η τεχνογνωσία, απόρροια των συνεργασιών αυτών, βοηθάει στην επίτευξη των στόχων μας και στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Δείτε το εταιρικό προφίλ της ΑΣΠΑΤΕ