Συνεργασίες

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έχοντας αντιληφθεί, τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και προδιαγραφών που το σύγχρονο τοπίο των κατασκευών επιτάσσει, η εταιρεία μας συνάπτει συνεργασίες με πρωτοπόρους Οίκους του Εξωτερικού και της Ελλάδας στους τομείς ενδιαφέροντος.

Οι νέες τεχνολογίες και η τεχνογνωσία, απόρροια των συνεργασιών αυτών, βοηθάει στην επίτευξη των στόχων μας και στην ικανοποίηση των πελατών μας.

H ENERGOREMONT- Plovduv είναι μία εταιρεία ειδικευμένη στη σχεδίαση, την κατασκευή και τη επί τόπου συναρμολόγηση  υδροστροβίλων , των βαλβίδων προσαγωγής  και  των βοηθητικών εγκαταστάσεων  Υδροηλεκτρικών Σταθμών  παραγωγής ενέργειας.

Οι τεχνικές και γενικότερα οι ολοκληρωμένες λύσεις της Thermo Scientific βοηθούν στη επίλυση των πιο σκληρών και αναλυτικών προκλήσεων, με ένα παγκόσμιας ποιότητας χαρτοφυλάκιό προϊόντων και τεχνολογιών.

Από δόκιμές ρουτίνας μέχρι και σύνθετες έρευνες, μπορείτε να στηρίζεστε σε υψηλής ποιότητας:
• Αναλυτικά όργανα
• Αντιδραστήρια & αναλώσιμα
• Εργαστηριακό εξοπλισμό
• Λογισμικό & υπηρεσίες

Η Bretby Gammatech Ltd. είναι μία εταιρεία παρακολούθησης ποιότητας  άνθρακα, ειδικευμένη στον έλεγχο τέφρας, παρέχοντας και διατηρώντας σε απευθείας σύνδεση φορητά και εργαστηριακά όργανα ελέγχου ποιότητας άνθρακα.

Το ίδρυμα καινοτόμων τεχνολογιών EMAG είναι μια οργάνωση Ερευνας&Ανάπτυξης  που ασχολείται με την  ανάπτυξη και εγκατάσταση κορυφαίου τεχνολογικού επιπέδου συσκευών, συστημάτων και τεχνολογιών.

Η EMAG φέρνει  εις πέρας διάφορα επιστημονικά προγράμματα  Ερευνας , Ανάπτυξης  και κατασκευής, καθώς επίσης παρέχει  τεχνογνωσία και εξειδίκευση της στους τομείς  των  ηλεκτρολογικών μελετών και σχεδίασμού, της αυτοματοποίησης τηλεπικοινωνιών,  των τεχνολογιών  πληροφορικής , της βέλτιστης κατανάλωσης καυσίμων και ενέργειας, καθώς  και της προστασίας του περιβάλλοντος.

H REMOTEX-RADNEVO EAD ιδρύθηκε  το 1966 ως βασική μονάδα μελέτης και  βιομηχανοποίησης  μηχανολογικού εξοπλισμού  του ομίλου Maritsa Iztok και ασχολείται με την επισκευή και  παραγωγή ανταλλακτικών για βαρύ εξοπλισμό ορυχείων, μεταφορών και παραγωγής ενέργειας.

H IRST GmbH προσφέρει πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες στους βιομηχανικούς χρήστες των μεγάλων φούρνων και λεβήτων, χρησιμοποιώντας την διακεκριμένη και εξειδικευμένη γνώση της , για την επίλυση των προβλημάτων διαδικασίας στον τομέα του καθαρισμού εξοπλισμού εγκαταστάσεων καύσης και αποτέφρωσης.

Ο πυρήνας των δραστηριοτήτων της επιχείρησής αφορά τον καθαρισμό και την επισκευή των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και των βιομηχανικών λεβήτων. Σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας η IRST GmbH εγγυάται στους πελάτες της την μεγίστη ποιότητα και την έγκαιρη ολοκλήρωσης των εργασιών, τηρώντας ταυτόχρονα αυστηρά όλα τα εφαρμόσιμα μέτρα ασφάλειας.

Στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης περιλαμβάνεται και η εκτέλεση εργασιών αμμοβολής.

Η Ελβετική HAENNI Instruments Inc., ιδρύθηκε το 1974 και ασχολείται με την παραγωγή φορητών ζυγαριών για την μέτρηση του βάρους φορτηγών οχημάτων.

Η TQS Integration Ltd. παρέχει προδιαγραφές Μηχανημάτων, εφαρμοσμένη μηχανική σχεδίου, ενοποίηση συστημάτων  καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης και ανάθεσης έργων σε βιομηχανίες και οργανισμούς στην Ιρλανδία και το εξωτερικό.

Η Exergetic Systems είναι μια εταιρία εφαρμοσμένης μηχανικής που ειδικεύεται στη βελτίωση της αποδοτικότητας εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας. Οι υπηρεσίες εξέτασης και τα σε απευθείας σύνδεση συστήματα ελέγχου της βοηθούν τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας σε όλο τον κόσμο να μειώσουν τις εκπομπές  ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, μειώνουν τις λειτουργικές δαπάνες, αυξάνουν την παραγωγή και βελτιώνουν την αξιοπιστία.

Η Start Enginnering είναι μια κορυφαία ιδιωτική επιχείρηση, που ειδικεύεται στους τομείς: ρύθμισης , εκκίνησης και ρύθμισης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ξεκίνημα και ρύθμιση των εγκαταστάσεων I&C, και συστημάτων για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο τεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης περιλαμβάνουν έργα στη Μέση Ανατολή, Αφρική, κεντρική Ευρώπη και στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ

Μετάβαση στο περιεχόμενο